Uchwały:

nr 1/2007/2008 w sprawie określenia liczby uprawnionych do stypendiów za wyniki w nauce oraz wysokości tych stypendiów w poszczególnych progach procentowych w roku akademickim 2007/2008.

nr 2/2007/2008 w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania w sprawie o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla doktorantów.

nr 3/2007/2008 w sprawie zgody na stworzenie jednej listy rankingowej.

Maksymalna liczba uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce na poszczególnych wydziałach w roku akademickim 2007/2008 (Załącznik nr 1 do uchwały UOKSD nr 1/2007/2008)