Uchylone akty prawne:

dotyczące stypendiów doktoranckich