Kierunki studiów
 

Szczegóły funkcjonowania poszczególnych studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktorantów określają regulaminy studiów doktoranckich dostępne u kierowników studiów lub na stronach internetowych wydziałów.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad jednolitym dla całej uczelni Regulaminem Studiów Doktoranckich UMCS.
 
WYKAZ STUDIÓW DOKTORANCKICH U.M.C.S.
 
Wydział
Studia doktoranckie
w zakresie
Kierownik Studiów Doktoranckich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Biologii
Prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
Instytut Biologii, pokój 317 A,
tel. (081) 537-59-36
Geografii
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk,
Zakład Geologii i Ochrony Litosfery,
tel. (081) 537 50 23
Wydział Chemii
Chemii
Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz,
Zakład Metod Chromatograficznych, pokój 208,
tel. (081) 537-55-45
Wydział Ekonomiczny
Ekonomii
Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk,
Instytut Zarządzania i Marketingu, pokój 504, tel. (081) 537-51-58
Wydział Filozofii i Socjologii
  • Filozofii
  • Nauki o
    poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Zbysław Muszyński,
Zakład Logiki i Metodologii Nauk,
pokój 1013,
tel. (081) tel. 537-54-84
Wydział Humanistyczny
Historii
Prof. dr hab. Małgorzata Willaume,
Instytut Historii, pokój 323,
tel. (081) 537-26-78
Językoznawstwa i literaturoznawstwa
dla mgr filologii polskiej
dr hab. Dariusz Trześniowski,
Instytut Filologii Polskiej,
tel. (081) 537-26-92
Językoznawstwa i literaturoznawstwa
dla mgr neofilologii*
Prof. dr hab. Artur Blaim,
Instytut Anglistyki, pokój 525,
tel. (081) 537-26-35
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyki
Prof. dr hab. Ryszard Taranko,
Instytut Fizyki, pokój 315,
tel. (081) 537-62-43
Matematyki
Prof. dr hab. Stanisław Prus
Instytut Matematyki, p. 226
tel. (081) 537-61-65
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Pedagogiki
dr hab. Andrzej Węgliński,
Wydział Pedagogiki i Psychologii, pok. 18A, tel. (081) 537-63-40
Wydział Politologii
Nauk o polityce
dr hab. Agnieszka Pawłowska,
Wydział Politologii, pokój 207,
Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
tel. (081) 532-42-78, 79 w.127
Wydział Prawa i Administracji
Prawa
Prof. dr hab. Marek Mozgawa,
Instytut Prawa karnego, pokój 522,
tel. (081) 537-52-50
 
* Studia doktoranckie dla mgr filologii: angielskiej, germańskiej, romańskiej, słowiańskiej.