INFORMACJE PRAKTYCZNE
 

Informujemy, iż w kwestii dofinansowania udziału/organizacji przez Samorząd Doktorantów UMCS konferencji naukowych oraz innych sprawach dotyczących doktorantów, należy zgłaszać się bezpośrednio do Władz Samorządu Doktorantów UMCS w godzinach dyżuru, który odbywa się w czwartki w godz. 17:00-18:00 w siedzibie SD UMCS albo drogą elektoniczną (e-mail: doktoranci-umcs@wp.pl).
 

Wnioski: