Krótka historia:
W dniu 12 czerwca 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Doktorantów UMCS, na którym obecnych było 36 doktorantów reprezentujących łącznie 11 kierunków studiów doktoranckich na 13 prowadzonych w UMCS.
 
Walne Zebranie jednogłośnie dokonało wyboru TYMCZASOWEJ RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMCS (TRUSD) w składzie:

Jednocześnie Walne Zebranie Doktorantów w dniu 12.06.2006 roku uchwaliło Regulamin Samorządu Doktorantów UMCS, którego zgodność z przepisami prawa stwierdził Senat UMCS na posiedzeniu w dniu 27.09.2006 roku.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006 roku TRUSD dokonała wyboru Prezydium w składzie:

Do dnia 30 września 2007 roku Tymczasowa Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS pełni rolę uczelnianego organy uchwałodawczego, a Prezydium TRUSD uczelnianego organu wykonawczego Samorządu Doktorantów.


W skład Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS wybranego na kadencję 2007-2009 weszli:

Nazwisko i Imię

e-mail

Uwagi

Baczewska
Monika

monika.baczewska@vp.pl

nauki o poznaniu i komunikacji społecznej/WFiS

Gil
Grzegorz

greg.gil@interia.pl

politologia
Sekretarz

Gregorczyk
Magdalena

mgregorczyk@gmail.com

matematyka/WMFI
Wiceprzewodnicząca

Krzyszczak
Jaromir

yaromirro@lol.pl

fizyka/WMFI

Mizerska-Dudka
Magdalena

mizeryjka@interia.pl

biologia/WBiNOZ

brak

brak

WPiP

Pachuta
Paweł

pachutap@wp.pl

historia
Przewodniczący

Płaziński
Wojciech

wojtek_plazinski@o2.pl

chemia
Wiceprzewodniczący

Zuba
Maria

mariazuba@wp.pl

ekonomia


W skład Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS wybranego na kadencję 2009-2011 weszli:

Nazwisko i Imię

e-mail

Uwagi

Myślińska
Marzena

marzenamyslinska@wp.pl

Prawo/Wydział Prawa i Administracji
Przewodnicząca

Romańczuk
Urszula

urszula_romanczuk@yahoo.pl

Matematyka/Wydział MFiI
Wiceprzewodnicząca

Zielińska
Patrycja

patrycja.milosz@wp.eu

Pedagogika/Wydział Psychologii i Pedagogiki
Wiceprzewodnicząca

Gnaś
Herbert

herbert.gnas@gmail.com

Politologia/Wydział Politologii
Sekretarz

Jakubiak
Monika

m_jakubiak@o2.pl

Ekonomia/Wydział Ekonomii

Kurenda
Andrzej

andrzejkurenda@gmail.com

Biologia/Wydział BiNoZ

Rado
Ewelina

ewelina.rado@gmail.com

Chemia/Wydział Chemii

Swacha
Joanna

joanna-swacha@tlen.pl

Wydział Humanistyczny

Frączek
Ewa

fraczek_ewa@o2.pl

Wydział Filozofii i Socjologii